[widget acqua-tmpl-box-29-regulament-concurs-troler-n-a-crwzeogclf]
REGULAMENT SI CONDITII DE PARTICIPARE

 

la concursul „Smile Travel iti face bagajul de vacanta!"organizat pe pagina de Facebook AGENTIA SMILE TRAVEL:

 

1. Organizatorul si perioada de desfasurare a concursului cu premiu:

 

SC. LEODICRIS SRL.

 

Concursul „Smile Travel iti face bagajul de vacanta!" se desfasoara pe pagina de Facebook a Organizatorului, respectiv AGENTIA SMILE TRAVEL

Jocul cu premii nu este sponsorizat, sprijinit sau organizat in niciun fel de Facebook. Destinatarul informatiilor puse la dispozitie de participanti nu este Facebook, ci SC LEODICRIS SRL - AGENTIA SMILE TRAVEL in calitate de operator al paginii de Facebook a societatii SC LEODICRIS SRL (numita in continuare “Organizatorul”). Informatiile puse la dispozitie sunt folosite exclusiv pentru jocul cu premii ce face obiectul prezentelor Conditii de participare. Pentru continutul acestui joc cu premii este responsabil exclusiv Organizatorul, nu Facebook. Raspunderea Facebook din si in legatura cu acest joc cu premii este principial exclusa.

 

2. Perioada de desfasurare a concursului

Jocul cu premii incepe in data de 01.03.2024 la ora 00:00 si se incheie in data de 07.03.2024 la ora 23:59. Anuntarea castigatorului se va face in data de 08.03.2024, prin extragerea live cu ajutorul platformei random.org

Participarea la jocul cu premii este posibila exclusiv in conditiile prezentate in acest regulament.

Prin participarea la jocul cu premii, participantul recunoaste si accepta in mod expres prezentele Conditii de participare.

 

 

3. Dreptul de participare

Are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, care la data participarii a implinit deja varsta de 18 ani si este “fan” SMILE TRAVEL pe Facebook. Devine un astfel de fan persoana care da click pe butonul “Imi place”/ “Like” de pe pagina de Facebook a SMILE TRAVEL

Consursul este deschis tuturor persoanelor care accepta prezentul regulament si devin „urmaritori” ai paginii de Facebook a SMILE TRAVEL.

Nu au dreptul sa participe si sa obtina premii salariatii, imputernicitii, succesorii legali şi mandatarii societaţii SC LEODICRIS SRL sau ai agentiilor implicate in organizarea si desfasurarea jocului cu premii.

 

4. Modul de participare

Pentru inscrierea in concursul derulat pe Facebook se va urma mecanismului urmator:

  • Sa acceseze site-ul de socializare Facebook si sa apese butonului „Like” / „Imi place” si „Follow”

  • Sa eticheteze la postarea de concurs 2 prieteni ( sunt acceptate comentarii multiple de la acelasi utilizator, pe principiul Mai multe comentarii, mai multe sanse de castig)

  • Sa se inscrie in grupul de facebook CLUBUL VACANTELOR - SMILE TRAVEL.

Inscrierea se face pana in ultima zi de concurs, inclusiv.

 

5. Premii si formalitati de acordare

Desemnarea castigatorului se va realiza prin tragere la sorti prin intermediul platformei random.org , live transmis pe Facebook, vineri, 8 martie. Se va accepta ca si castigator doar cine indeplineste cele 3 cerinte pana la data de 07.02.2024, ora 23:59.

Anuntarea castigatorului se va face in data de 08.03.2024

 

 

Valoarea totala a premiului este de ____145,00 lei___________lei ( cu TVA ).

 

Prin participarea gratuita la concursul cu premiu nu rezulta pretenţii financiare sau de alta natura ale participanţilor faţa de Organizator, cu excepţia premiului care poate fi caştigat de participanti in conformitate cu prezentele Conditii de participare. Plata in numerar a premiului sau a unui eventual substitut al premiului nu este in niciun caz posibila. Premiul nu poate fi preschimbat. Dreptul la primirea premiului nu poate fi transmis tertilor.

 

6.Stabilirea premiilor

Premiul consta intr-un Troler Ground AQUA, culoare mov, 55 cm si se acorda participantului desemnat prin tragere la sorti.

 

7. Formalitati de acordare a premiilor

Numele Castigatorului va fi anuntat pe pagina de Facebook - Agentia Smile Travel

In termen de 48 de ore de la data anuntarii castigatorului, acesta va primi un mesaj privat prin care va fi rugat sa ne furnizeze un numar de telefon ca sa poata fi contactat pentru stabilirea datelor prin care poate intra in posesia premiului: fie prin ridicarea de la sediul/punctul de lucru al Organizatorului fie in alt mod stabilit de comun acord cu fiecare castigator.

In cazul in care castigatorul nu raspunde – termenul de asteptare al unui raspuns este de 30 de zile de la cea de-a treia instiintare efectuata conform celor de mai sus, dreptul sau asupra premiului expira fara a putea fi substituit.

In acest caz, premiul se retrage. Acceptarea premiului nu este obligatorie.

Organizatorul nu este responsabil pentru corectitudinea datelor transmise de castigator cu privire la expedierea premiilor. Formalitatile privind predarea premiului se clarifica individual cu fiecare castigator.

 

 

 

8. Excluderea din concurs

In cazul unei incalcari a acestor Conditii de participare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude aceste persoane de la jocul cu premii. Se exclud si persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise ( de ex. instrumente specifice hackerilor, virusi, troieni etc.) sau care obtin altfel avantaje prin manipulare. De asemenea, cei care participa pentru terti (cu sau fara stiinta acestora ) pot fi exclusi din joc. Deciziile de descalificare se comunica participantilor printr-un mesaj privat. in orice caz de excludere, premiile pot fi retrase si ulterior sau se poate cere inapoierea premiilor deja platite, respectiv expediate.

 

9. Intreruperea anticipata a concursului

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau intrerupe oricand concursul, cu o instiintare prealabila a publicului prin intermediul site-ului

i) in cazul depistarii de activitati de frauda electronica, hacking sau inselatorii;

ii)in cazul in care, din motive tehnice (de ex. virusi in sistemul de computere, manipulare sau erori de hardware si / sau software) sau din motive juridice nu se poate asigura desfasurarea regulamentara a jocului. Daca se produce o astfel de intrerupere ca urmare a conduitei unui participant, Organizatorul poate solicita acestei persoane despagubiri pentru dauna produsa.

 

10. Reclamatii si litigii

Reclamatiile referitoare la desfasurarea concursului vor fi expediate Organizatorului in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin indicarea concursului cu premiu, in termen de 14 zile de la aflarea motivului, la urmatoarea adresa:

SC LEODICRIS SRL , Braila, Bd. Independentei nr.15, bl.11-15, parter Agentia Smile Travel

Reclamatiile transmise telefonic sau cu intarziere nu vor fi prelucrate.

 

In cazul in care o anumita prevedere a prezentelor Conditii de participare este declarata nula, celelalte conditii de participare raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concursul cu premiu se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de care aparţine sediul social al Organizatorului. Legea aplicabila este legea romana.

 

11. Diverse

Organizatorul işi rezerva dreptul de a modifica oricand, insa cu o instiinţare prealabila a publicului, prezentele Conditii de participare, daca acest lucru este necesar din motive juridice sau din alte motive obiective.

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Prezentele Condiţii de participare sunt disponibile in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de internet si pe si poate fi obtinut gratuit si la sediul central al Organizatorului de la adresa Braila, Bd. Independentei nr.15, bl.11-15, parter Agentia Smile Travel

Solicita oferta